Om Revisorsknuten

Revisorsknuten AB etablerades i Strängnäs 1990 och vi är specialister på mindre ägarledda företag.
Vi är till stor del digitala och vårt mål är att under år 2018 bli den helt digitala redovisnings/revisionsbyrån.
Vi är medlemmar i branchorganisationen FAR och våra medarbetare är godkända revisorer samt redovisningskonsulter FAR.

Ring oss

Telefon: 0152-227 50